Kurz prvej pomoci

Streda 30.11.2022 15:00,
Trenčín
Termín uzatvorený - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

Kurz je vhodný pre širokú laickú verejnosť. Je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v poskytovaní PP v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady (Guidelines ERC, 2015).

Účastnický poplatok: 24 € s DPH.
V cene kurzu je Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci a farebná študijná publikácia "Prvá pomoc jednoducho, efektívne a bezpečne" v rozsahu 52 strán.
Miesto konania: Edukačné centrum spoločnosti RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti 3 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.