Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Detský pacient v ZZS (interné vzdelávanie RZP - III. modul)

Detský pacient v ZZS (interné vzdelávanie RZP - III. modul)

Pondelok 12.12.2022 09:00 – 15:00,
Trenčín
Termín neverejný - prihlásenie na túto akciu je neverejné.
Termín obsadený - tento kurz je plne obsadený, skúste si vybrať iný termín.
Cenové zvýhodnenie - táto akcia má zvýhodnená cenu.

Vzdelávacia akcia sústavného vzdelávania (vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z.), je určená pre zamestnancov RZP, a.s. pracujúcich v ZZS na pozícii zdravotnícky záchranár a lekár. Zároveň pozývame aj vodičov študujúcich odbor Urgentná zdravotná starostlivosť alebo zdravotnícky záchranár, ktorí môžu využiť možnosť absolvovať vzdelávaciu akciu ako podporu vášho štúdia a odborného rastu zo strany zamestnávateľa.

Obsahom budú témy: KPR dojča, dieťa, dospelý, zaistenie DC u dieťaťa, pôrod a ošetrenie novorodenca, farmakoterapia u detí, vybrané kritické stavy v ZZS u detského pacienta.
Prebehne teoretická príprava aj praktické cvičenia.

Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s. zdarma
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 5 kreditov

Účastníkom odporúčame športové oblečenie, občerstvenie zabezpečí organizátor.

Prihlásenie na túto akciu je neverejné. Ak sa chcete registrovať, prosím žiadajte od organizátora prihlasovací link.