Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS (interné vzdelávanie)

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS (interné vzdelávanie)

Utorok 20.6.2023 09:00 – 14:00,
Trenčín
Termín neverejný - prihlásenie na túto akciu je neverejné.
Registrácia ukončená - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.
Cenové zvýhodnenie - táto akcia má zvýhodnená cenu.

Vzdelávacia akcia sústavného vzdelávania (vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z.), je určená pre zamestnancov RZP, a.s. pracujúcich v ZZS na pozícii zdravotnícky záchranár a lekár. Zároveň pozývame aj vodičov študujúcich odbor Urgentná zdravotná starostlivosť alebo zdravotnícky záchranár, ktorí môžu využiť možnosť absolvovať vzdelávaciu akciu ako podporu vášho štúdia a odborného rastu zo strany zamestnávateľa.

Odborný seminár je určený pre najmä pre personál ambulancií RZP.

Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s. zdarma
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 5 kreditov

Účastníkom odporúčame športové oblečenie, občerstvenie zabezpečí organizátor.

Prihlásenie na túto akciu je neverejné. Ak sa chcete registrovať, prosím žiadajte od organizátora prihlasovací link.