Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Detský pacient v ZZS, III. modul

Detský pacient v ZZS, III. modul

Pondelok 19.6.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín
Registrácia ukončená - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

RZP, a.s. organizuje  sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UP s názvom  "Detský pacient v ZZS". Vzdelávacia akcia je 3. modulom z viacerých tém spracovaných do modulového vzdelávania, ktoré sú priebežne realizované. Jednotlivé moduly je možno absolvovať jednotlivo podľa výberu ZP.  Vzdelávacie akcie sú zaradené do aktivít sústavného vzdelávania SK ZZ a SKSaPA.

Obsah: Nosnou témou III. modulu je problematika detského pacienta v ZZS. Túto súčasť sústavného vzdelávania môžete absolvovať v nadväznosti na I. a II. modul, ale aj samostatne. K dieťaťu pristupujeme v prednemocničnej starostlivosti s veľkým rešpektom a strachom. Teoretická časť vzdelávania je preto formou prednášky zameraná na osvieženie si anatómie, fyziológie a farmakológie detského veku. Ďalej sa venuje jednotlivým postupom pri rôznych situáciách ako aj zvládnutiu pôrodu. Praktická príprava prebieha, ako ste už zvyknutí, formou workshopov v malých skupinách účastníkov s nácvikom jednotlivých zručností – KPR dieťaťa – základná aj rozšírená, zaistenie dýchacích ciest u dieťaťa aj s možnosťou zvládnutie difficult airway menežmentu, vedenie pôrodu a prvotné ošetrenie novorodenca, KPR novorodenca a modelové situácie neodkladných stavov diaťaťa v prednemocničnej starostlivosti, ktoré budete riešiť v simulovaných podmienkach pod vedením skúsených lektorov.


Účastnický poplatok: 71 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov

Účastníkom odporúčame športové oblečenie, občerstvenie zabezpečí organizátor.