Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Streda 15.11.2023 08:30 – 15:30,
Trenčín
Registrácia ukončená - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

Obsah: Základné princípy hodnotenia a popisu EKG, EKG krivka v kontexte klinických príznakov.
120 minút teória, 240 minút tréning hodnotenia záznamov EKG, diskusia

Účastnický poplatok: 25 €
Pre absolventov 3 modulov sústavného vzdelávania v RZP, a.s. je účasť na tejto akcii bezplatná.
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov, akcia je kreditovaná v SKZZ

Registrácia účastníkov: 8.30h – 9.00h
Čas trvania: 9.00h – 15.30h
Prestávka: 11.00h -11.30h
Občerstvenie: káva, čaj, minerálka, koláčiky/sendvič