Registrácia / Kurzy inštruktora prvej pomoci / Kurz inštruktora prvej pomoci

Kurz inštruktora prvej pomoci

Utorok 19.3.2024 08:00 – streda 20.3.2024 17:00,
Trenčín
Termín uzatvorený - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

Účastnický poplatok: 295 € bez DPH
Cena je vrátane obedu a občerstvenia počas dní kurzu.
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5 (Masaryčky, blok A, 1. posch.)
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 10 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Kurz inštruktora prvej pomoci je akreditovaným vzdelávacím programom (ust. § 40 zákona č. 578/2004 Z.z.), ktorý môže zdravotnícky pracovník absolvovať v rámci sústavného vzdelávania.