Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / UHPO (interné vzdelávanie, V. modul)

UHPO (interné vzdelávanie, V. modul)

Štvrtok 28.3.2024 09:00 – 14:00,
Trenčín
Termín neverejný - prihlásenie na túto akciu je neverejné.
Termín obsadený - tento kurz je plne obsadený, skúste si vybrať iný termín.
Cenové zvýhodnenie - táto akcia má zvýhodnená cenu.

Účastnický poplatok: pre zamestnancov RZP, a.s. zdarma.
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín.
Pasívna účasť: 5 kreditov.

Účastníkom odporúčame športové oblečenie, občerstvenie zabezpečí organizátor.

Prihlásenie na túto akciu je neverejné. Ak sa chcete registrovať, prosím žiadajte od organizátora prihlasovací link.