Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Komunikačné zručnosti v praxi ZZS (interné vzdelávanie)

Komunikačné zručnosti v praxi ZZS (interné vzdelávanie)

Streda 24.4.2024 08:00 – 17:00,
Trenčín
Termín neverejný - prihlásenie na túto akciu je neverejné.
Cenové zvýhodnenie - táto akcia má zvýhodnená cenu.

Praktický kurz "Komunikačné zručnosti v praxi ZZS"
Účastnický poplatok:
pre zamestnancov RZP, a.s. zdarma
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 8 kreditov

Účastníkom odporúčame športové oblečenie, občerstvenie zabezpečí organizátor.

Prihlásenie na túto akciu je neverejné. Ak sa chcete registrovať, prosím žiadajte od organizátora prihlasovací link.