Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / KPR a reverzibilné príčiny NZO, IV. modul

KPR a reverzibilné príčiny NZO, IV. modul

Utorok 19.11.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

 

Obsah:  KPR v ZZS, kardiálne a hypoxické príčiny NZO, riešenie reverzibilných príčin NZO pri KPR, špeciálne situácie, prostredia a pacienti z pohľadu KRP.
Čaká nás teória k problematike, kazuistiky, analýzy zásahov ZZS, následne praktický tréning, riešenie modelových situácií v simulovaných podmienkach.

Účastnícky poplatok: 71 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov  (kreditované len komorou zdravotníckych záchranárov - SKZZ)

Registrácia účastníkov: 8.30h - 9.00h
Čas trvania: 9.00h - 15.30h
Prestávka: 11.30h - 12.00h
Občerstvenie: káva, čaj, minerálka, koláčiky
Obed formou sendviča/bagety.

Účastníkom odporúčame športové oblečenie.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov