Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

Termín uzatvorený

Kurz inštruktora prvej pomoci

Utorok 6.12.2022 – streda 7.12.2022,
Trenčín

Účastnický poplatok: 270 € bez DPH Cena je vrátane obedu a občerstvenia počas dní kurzu. Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5 (Masaryčky, blok A, 1.

NPŽF pre psychológov

Piatok 9.12.2022 09:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre psychológov, zameraný na obnovenie vedomostí…

Termín neverejný
Termín uzatvorený
Cenové zvýhodnenie

Detský pacient v ZZS (interné vzdelávanie RZP - III. modul)

Pondelok 12.12.2022 09:00 – 15:00,
Trenčín

Vzdelávacia akcia sústavného vzdelávania (vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z.), je určená pre zamestnancov RZP, a.s.

NPŽF – Trenčín

Utorok 13.12.2022 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

NPŽF – Bratislava

Štvrtok 15.12.2022 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín neverejný
Cenové zvýhodnenie

Detský pacient v ZZS (interné vzdelávanie RZP - III. modul)

Pondelok 19.12.2022 09:00 – 15:00,
Trenčín

Vzdelávacia akcia sústavného vzdelávania (vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z. z.), je určená pre zamestnancov RZP, a.s.

Závažný úraz v záchrannej zdravotnej službe, I. modul

Utorok 24.1.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje  sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UP s názvom  "Závažný úraz v ZZS".

NPŽF – Trenčín

Streda 1.2.2023 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul

Utorok 7.2.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UM s názvom  "Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne".

Kurz inštruktora prvej pomoci

Utorok 14.2.2023 – streda 15.2.2023,
Trenčín

Účastnický poplatok: 270 € bez DPH Cena je vrátane obedu a občerstvenia počas dní kurzu. Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5 (Masaryčky, blok A, 1.

Nový termín

NPŽF – Bratislava

Streda 8.3.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Nový termín

NPŽF v spolupráci s RKZL Banská Bystrica

Streda 15.3.2023 14:00,
Banská Bystrica

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

Nový termín

NPŽF – Trenčín

Štvrtok 23.3.2023 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Nový termín

NPŽF v spolupráci so SKZL

Streda 29.3.2023 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

Nový termín

NPŽF v spolupráci s RKZL Bratislava

Streda 19.4.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

Nový termín

NPŽF – Banská Bystrica

Utorok 25.4.2023 14:00,
Banská Bystrica

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Nový termín

NPŽF – Bratislava

Streda 17.5.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Nový termín

NPŽF – Trenčín

Štvrtok 7.9.2023 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Nový termín

NPŽF v spolupráci s RKZL Bratislava

Streda 13.9.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

Nový termín

NPŽF – Bratislava

Štvrtok 14.9.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Nový termín

NPŽF – Bratislava

Streda 29.11.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…