Kategórie vzdelávania

Všetky kategórie
NPŽF pre lekárov a iné zdravotnícke povolania
Vzdelávanie v urgentnej medicíne
NPŽF pre stomatologické ambulancie
Kurzy inštruktora prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť

Vzdelávacie akcie

Termín neverejný
Registrácia ukončená

Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul (termín uzatvorený pre HaZZ)

Utorok 26.9.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UM s názvom  "Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne".

Posledné voľné miesta

NPŽF – Poprad

Streda 27.9.2023 14:00,
Poprad

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín uzatvorený

NPŽF – Prešov

Štvrtok 28.9.2023 12:00,
Prešov

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín neverejný
Registrácia ukončená

Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul (termín uzatvorený pre HaZZ)

Utorok 3.10.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UM s názvom  "Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne".

NPŽF v spolupráci s RKZL Banská Bystrica

Štvrtok 5.10.2023 14:00,
Banská Bystrica

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…

Termín uzatvorený

Závažný úraz a invazívne výkony v urgentnej medicíne

Utorok 10.10.2023 08:00 – 16:00,
Trenčín

Nadstavbový praktický kurz v riešení závažného úrazu  v simulovaných podmienkach, vhodný pre lekárov…

Detský pacient v ZZS, III. modul

Pondelok 23.10.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje  sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UP s názvom  "Detský pacient v ZZS".

Termín uzatvorený

NPŽF – Košice

Utorok 24.10.2023 12:00,
Košice

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín obsadený

KPR a reverzibilné príčiny NZO, IV. modul

Pondelok 30.10.2023 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah:  KPR v ZZS, kardiálne a hypoxické príčiny NZO, riešenie reverzibilných príčin NZO…

NPŽF – Kežmarok

Štvrtok 9.11.2023 14:00,
Kežmarok

Spolok lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok v spolupráci s RZP a.s. Trenčín pripravili akreditovaný…

KPR a reverzibilné príčiny NZO, IV. modul

Pondelok 13.11.2023 08:30 – 15:30,
Trenčín

  Obsah:  KPR v ZZS, kardiálne a hypoxické príčiny NZO, riešenie reverzibilných…

Nový termín

NPŽF – Martin

Utorok 14.11.2023 14:00,
Martin

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín uzatvorený

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Streda 15.11.2023 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah: Základné princípy hodnotenia a popisu EKG, EKG krivka v kontexte klinických príznakov. 120…

Nový termín

NPŽF – Trenčín

Štvrtok 23.11.2023 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

NPŽF – Bratislava

Streda 29.11.2023 12:00,
Bratislava

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania organizovaný v spolupráci s LEKÁR, a.s., určený…

Termín obsadený
Nový termín

V. Trenčiansky deň urgentnej medicíny - prezenčná účasť

Štvrtok 30.11.2023 08:00,
Trenčín

Odborný seminár sa bude venovať kritickým stavom u detí, zmenám v systéme ZZS a kazuistikám zo zásahov ZZS.

Nový termín

V. Trenčiansky deň urgentnej medicíny - online účasť

Štvrtok 30.11.2023 08:00,
Trenčín

Odborný seminár sa bude venovať kritickým stavom u detí, zmenám v systéme ZZS a kazuistikám zo zásahov ZZS.

Kurz inštruktora prvej pomoci

Utorok 5.12.2023 08:00 – streda 6.12.2023 17:00,
Trenčín

Účastnický poplatok: 295 € bez DPH Cena je vrátane obedu a občerstvenia počas dní kurzu. Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5 (Masaryčky, blok A, 1.

NPŽF v spolupráci so SKZL Trenčín

Utorok 12.12.2023 12:00,
Trenčín

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania…